نگاهی بر تاریخ معماری مدرن در ایران

تاریخ مدرن ایران؛ پیش درآمدی بر شکل گیری معماری معاصر ایران        تاریخ مدرن در ایران، تاریخ تسلط تمدن جدید غرب است بر فرهنگ کهن ایران، خواه آن را سازنده بنامیم یا ویرانگر؛ در نگاه ما نسبت به تحولات هنر…

معماری پارامتریک

معماری پارامتریک چیست ؟ این معماری سبک جدید و تکامل یافته ی معماری است. فرمی از کمک طراحی رایانه و فنآوری CAD که به عنوان ابزاری برای طراحی پروژه های ویژه است و به طراحان برای بهینه سازی و بهبود پروژه هایشان کمک…

معماری مدرن

بخش اول:  عوامل متعددی مانند خرد گرایی، توسعه علم و توسعه فلسفه و به ویژه گسترش  تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد. استفاده از مظاهر تکنولوژی از جمله کاربرد فلز در ساختمان  سازی شروع شد. نیاز به استفاده از سازه های فلزی و…

error: LOTUS DESIGN