فراخوان مشارکت در ساخت

“گروه معماری لوتوس” جهت ساخت و ساز مجتمع مسکونی یا تجاری، در زمینه سرمایه گذاری به صورت مشارکت، اعلام آمادگی مینماید. مالکین محترم ساختمانهای فرسوده یا زمین، که قصد واگذاری ملک خود را دارند می توانند برای کسب اطلاع از…

error: LOTUS DESIGN