“گروه معماری لوتوس” جهت ساخت و ساز مجتمع مسکونی یا تجاری، در زمینه سرمایه گذاری به صورت مشارکت، اعلام آمادگی مینماید.

مالکین محترم ساختمانهای فرسوده یا زمین، که قصد واگذاری ملک خود را دارند می توانند برای کسب اطلاع از شرایط همکاری و قرارداد، در ساعات ۹-۱۳ و ۱۶ الی ۲۰ با شماره تلفن ۰۸۱۳۸۲۷۱۷۷۶ تماس حاصل فرمایند.

فراخوان مشارکت در ساخت
error: LOTUS DESIGN