plan-memari

طراحی یک پروژه معماری در سه فاز شکل می گیرد و این سه فاز باید بصورت مرتب و سلسله وار پشت سر هم قرار گیرد تا معماری شکل بگیرد که که این سه فاز عبارتند از فاز صفر، فاز یک و دو معماری
فاز صفر معماری شامل مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با نیازهای پروژه ، اقلیم ، الزامات شرایط محیطی و قوانین و استاندارد ها می باشد.

فاز یک معماری پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه یا نقشه های فاز یک می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها ، نماها و مقاطع می باشند برای ارایه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری ها یا بخشداری ها و ….. بکار گرفته می شوند.

نقشه های اجرایی فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود و شامل ترسیم و ارایه نقشه هایی اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران می باشد.

این دفتر با اهراز پایه ۲ مهندسی معماری مشتمل بر بخشهای طراحی، نظارت و صلاحیت در اجرا بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی شهرداری و متناسب با حق ظرفیت طراحی سالیانه، قادر خواهد بود نسبت به انجام آن مبادرت ورزد.

۱-باغ ویلای- آقای پیروطراحی

۲-مجتمع مسکونی- آقای مهندس عشایری طراحی

۳-مجتمع مسکونی- آقای پرویز طراحی

 

برخی سوابق اجرایی:

– طراحی پلان معماری مرکز خرید شهرآرا

– طراحی پلان معماری هتل پنج ستاره امیران

– طراحی پلان معماری حسینیه و بارگاه متبرکه امام زاده قاسم(ع)

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی چهار طبقه آقای شاه محمدی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی شش طبقه خانم بختیاری

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی هفت طبقه آقای گیتی پیمان

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی پنج طبقه آقای طاهری فخر

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی شش طبقه آقای فاضلی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی شش طبقه آقای صدری

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی شش طبقه آقای رحیمی

– طراحی پلان معماری ویلا، آقای مهندس هاشمی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی پنج طبقه آقای مهندس عشایری

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی پنج طبقه آقای شبیری

– طراحی پلان معماری ساختمان مسکونی خانم خلیلی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی چهار طبقه آقای حسینی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی چهار طبقه آقای دهپیازی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی چهار طبقه آقای بلالی

– طراحی پلان معماری ساختمان مسکونی آقای لطفی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی پنج طبقه آقای بهرامی

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی پنج طبقه رویال

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی پنج طبقه آقای دکتر گلزار(اعتمادیه)

– طراحی پلان معماری مجتمع مسکونی پنج طبقه آقای دکتر گلزار(شهرک مدرس)

وده ها پروژه مسکونی دیگر …

 

 

error: LOTUS DESIGN