ردیف نام کارفرما سال ساخت متراژ آدرس
۱ زهرا بختیاری ۱۳۹۰ ۳۶۲ خیابان گلزار  – کوچه مهتاب
۲ محمدجواد لاچینی و شرکا ۱۳۹۰ ۲۱۱ خیابان تختی –  جنب مسجد میرزاتقی
۳ نصراله بهرامی ۱۳۹۰ ۳۴۶ خیابان شکریه
۴ سعید حشمتی معز ۱۳۹۰ ۳۰۰
۵ علی صدری ۱۳۹۰ ۵۴۸ شهرک مدنی
۶ طاهره کریمی ۱۳۹۰ ۱۵۰ خیابان شریعتی – کوچه مهر
۷ کرم خدا رحیمی ۱۳۹۰ ۵۶۲ شهرک بهشتی
۸ حسن دهپیازی ۱۳۹۰ ۲۷۳ خیابان جولان
۹ سید موسی سپهر حسنی ۱۳۹۱ ۳۷۰ بلوار جانبازان
۱۰ اکبر شاه محمدی ۱۳۹۱ ۴۲۸ بلوار کاشانی
۱۱ محسن رهبری ۱۳۹۱ ۱۵۰ شهرک مدنی
۱۲ عسگر فاضلی ۱۳۹۱ ۸۹۶ شهرک فرهنگیان – بلوار بهنامجو
۱۳ محمدرضا رابطی و شرکا ۱۳۹۲ ۶۵۶ خیابان سعیدیه
۱۴ علی طاهری فخر ۱۳۹۴ ۶۳۳ میدان رسالت
۱۵ سیدامیرحسین شبیری ۱۳۹۴ ۶۶۰ خیابان فرهنگ – کوچه شیدا
۱۶ محمدرضا بلالی ۱۳۹۴ ۶۶۵ خیابان شهدا
۱۷ بتول عابدی ۱۳۹۴ ۴۵۹ خیابان جانبازان
۱۸ جلیل اخوان ۱۳۹۶ ۸۴۹ شهرک فرهنگیان
۱۹ کیوان جواهری ۱۳۹۶ ۸۶۷ خیابان عمار
۲۰ مجید وکیلی پاینده ۱۳۹۶ ۸۰۵ شهرک فرهنگیان – خیابان گلستان
۲۱ اعظم رسولی ۱۳۹۷ ۱۱۶۰ بلوار الوند – کوچه اسکندری
۲۲ مهدی عالمی موفق ۱۳۹۸ ۱۰۶۶ سی متری بنی هاشم
۲۳ نادر شهبازی و شرکا ۱۳۹۸ ۱۲۰۰ شهرک مدرس
۲۴ خدیجه یاسینیان و شرکا ۱۳۹۹ ۸۳۷۱ بلوار بعثت – رو به روی دادگستری
۲۵ مهدی نوروزی فراز ۱۳۹۹ ۹۵۶ شهرک فرهنگیان – بلوار الغدیر
۲۶ کامران عظیمی ۱۳۹۹ ۸۳۰ خیابان صدف – ۱۸ متری صادقیه
۲۷ نبی اله زارعی ۱۴۰۰ ۱۰۵۰ میدان رسالت – کوچه مژده
۲۸ محمدرضانوریه ۱۴۰۰ ۱۶۸۶ خیابان طالقانی – خیابان امیرکبیر
۲۹ احسان سلگی ۱۴۰۱ ۹۴۳ شهرک مدرس – کوچه ایثار ۱
۳۰ بهمن کاظمی ۱۴۰۱ ۱۱۸۳ شهرک بهشتی
۳۱ جعفر خلوصی ۱۴۰۲ ۱۰۸۸ شهرک امیرکبیر
۳۲ علی ظهیری وشرکا ۱۴۰۳ ۱۰۸۰ شهرک مدرس
error: LOTUS DESIGN