1 سالن ورزشهای باستانی و پهلوانی دانشگاه بوعلی سینا-اداره کل تربیت بدنی طرح ، نظارت و اجرا
۲ سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه بوعلی سینا طرح ، نظارت و اجرا
۳ مرکز خرید شهرآرا طرح ، نظارت و اجرا
۴ مرکز خرید پارسه طرح ، نظارت و اجرا
۵ مرکز خرید سعیدیه
طرح و نظارت
۶ سایت کنسانتره کارخانه ذوب آهن غرب کشور طرح ، نظارت و اجرا
۷ ساختمان مسکونی آقای معماریان طرح و نظارت
۸ حسینیه و بارگاه متبرکه امامزاده قاسم (ع)-روستای انصار الامام طرح
۹ فروشگاه لوازم خانگی آشیانه طرح و نظارت
۱۰ مطب آقای دکتر رحیمی طرح ، نظارت و اجرا
۱۱ آپارتمان مسکونی آقای حسینی طرح ، نظارت و اجرا
۱۲ نمایشگاه مبل ونوس طرح ، نظارت و اجرا
۱۳ آپارتمان مسکونی آقای شعبانی طرح ، نظارت و اجرا
۱۴ آپارتمان مسکونی آقای ارشادی طرح ، نظارت و اجرا
۱۵ حوزه ریاست و سالن کنفرانس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان طرح ، نظارت و اجرا
۱۶ آپارتمان مسکونی آقای آخوندی طرح ، نظارت و اجرا
۱۷ مجتمع مسکونی آقای دکتر غلامی طرح ، نظارت و اجرا
۱۸ آپارتمان مسکونی آقای احسانی طرح ، نظارت و اجرا
۱۹ مجتمع مسکونی آقای دکتر شبیری طرح و اجرا
۲۰ باشگاه ورزشی ستارگان
طرح ، نظارت و اجرا
۲۱ مطب دندانپزشکی دکتر هاشمی طرح
۲۲ مرکز خرید کوثر طرح و اجرا
۲۳ مجتمع مسکونی آقای معماری-مشهد طرح
۲۴ مجتمع مسکونی آقای ملکیار طرح و اجرا
۲۵ ساختمان مسکونی دکتر باقری طرح ، نظارت و اجرا
۲۶ آپارتمان مسکونی دکتر احمدی طرح ، نظارت و اجرا
۲۷ آپارتمان مسکونی دکتر عنبریان طرح و اجرا
۲۸ ساختمان مسکونی آقای صمدزاده طرح ، نظارت و اجرا
۲۹ مجتمع مسکونی آقای شبیری طرح و اجرا
۳۰ مجتمع مسکونی آقای پیرو
طرح، نظارت و اجرا
۳۱ توسعه باغ و فضای ورزشی دانشگاه بوعلی سینا طرح، نظارت و اجرا
۳۲ آپارتمان مسکونی آقای قدیری
طرح،نظارت و اجرا
۳۳ مجتمع مسکونی آقای گیتی پیمان
طرح
۳۴ مجتمع تجاری سامانه استان اصفهان
مطالعات معماری
۳۵ آپارتمان مسکونی آقای دکتر بهنود
طرح، نظارت و اجرا
۳۶ آپارتمان مسکونی آقای جمال همدانی طرح، نظارت و اجرا
۳۷ مجتمع مسکونی آقای سلطانی
طرح و اجرا
۳۸ هتل امیران طرح
۳۹ واحد تجاری آقای چیتگری طرح و اجرا
۴۰ آپارتمان مسکونی آقای یاری زاده طرح، نظارت و اجرا
۴۱ مجتمع مسکونی آقای مهندس عشایری-تهران
طراحی پلان معماری و نما
 
۴۲ معاونت خدمات شهری شهرداری همدان (سازمان سیما و منظر) طرح و اجرا
۴۳ اداره آب و فاضلاب روستایی-استان همدان طرح ، نظارت و اجرا
۴۴ آپارتمان مسکونی خانم نادری
طرح، نظارت و اجرا
۴۵ سالن زیبایی بانوان طرح ، نظارت و اجرا
۴۶ فروشگاه کفش پاوش طرح ، نظارت و اجرا
۴۷ آپارتمان مسکونی آقای سماوات طرح ، نظارت  
۴۸ ساختمان مسکونی خانم خلیلی طرح
۴۹ آپارتمان مسکونی آقای گرجی طرح ، نظارت و اجرا
۵۰ تالار و رستوران شهید شهبازی-سپاه انصارالحسین(ع) نظارت
۵۱ آپارتمان مسکونی آقای حمیدی طرح ، نظارت و اجرا
۵۲ ساختمان مسکونی آقای لطفی طرح ، نظارت و اجرا
۵۳ ساختمان مسکونی آقای مهندس هاشمی طرح 
۵۴  ویلا و محوطه باغ آقای پیرو طرح   
۵۵ سالن مطالعه کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا طرح   
۵۶ آپارتمان مسکونی آقای نظری طرح، نظارت و اجرا
۵۷ مجتمع مسکونی آقای حسینی طرح، نظارت
۵۸ واحد تجاری آقای عبادی طرح، نظارت و اجرا
۵۹ مجتمع مسکونی رویال طرح، نظارت و اجرا
۶۰ فروشگاه پوشاک سی تو(ناصری) طرح، نظارت
۶۱ واحد مسکونی آقای ارشادی طرح، نظارت
۶۲ مجتمع تجاری-مسکونی آقای ترابی طرح، نظارت
۶۳ واحد مسکونی آقای کریمی طرح، نظارت و اجرا
۶۴ واحد تجاری – مسکونی آقای منوچهری طرح، نظارت
۶۵ مجتمع مسکونی آقای دکتر گلزار طرح، نظارت
۶۶ مطب دکتر باقری طرح، نظارت و اجرا
۶۷ مجتمع مسکونی آقای موسوی طرح
۶۸ مجتمع تجاری آقای محبعلی طرح
۶۹ واحد تجاری آقای فرهادی طرح
۷۰ واحد مسکونی آقای سماوات طرح
۷۱ واحد مسکونی خانم هزاوه ای طرح، نظارت و اجرا
۷۲ واحد تجاری آقای حسینی طرح
۷۳ واحد مسکونی آقای دکتر گلزار طرح
۷۴ واحد مسکونی خانم مقدم طرح، نظارت و اجرا

و بیش از صد پروژه اجرا شده دیگر…

error: LOTUS DESIGN