ردیف پروژه آدرس پروژه
۱ آخوندی خیابان شکریه
۲ احمدی خیابان شهید زمانی
۳ ابوطالبیان بلوار غنی زادیان
۴ احسانی بلوار کاج
۵ ارشادی کوی متخصصین
۶ الست میدان بیمه
۷ الماسی کمال آباد
۸ بقا بهار
۹ حسنی
۱۰ خان زاده جهان نما
۱۱ دوست پرست بلوار ارم
۱۲ دیوانی پردیس
۱۳ دکتر سیفی بلوار بعثت
۱۴ دکتر غلامی کوی استادان
۱۵ دکتر موسوی
۱۶ شجاعی خیابان خواجه رشید
۱۷ رضوانجو
۱۸ زرینه بلوار مدنی
۱۹ سالمی اسدآباد
۲۰ ستاری جهان نما
۲۱ صمد زاده رکنی
۲۲ صنایع غذایی سحر
۲۳ طاهری خیابان فرهنگ
۲۴ لطفی
۲۵ مهندس کاظمیان پردیس
۲۶ کاویانی خیابان رکنی
۲۷ اردلان خیابان سعیدیه
۲۸ اکبری خیابان عمار
۲۹ پور سلطان بلوار خرمرودی
۳۰ حسینی بلوار کاج
۳۱ ذوالفقاری شهرک مدرس
۳۲ رهبر کوی استادان
۳۳ شعبانی سعیدیه
۳۴ شکرایی
۳۵ شکری
۳۶ فرامرزی
۳۷ فرهمند
۳۸ قبادی پشت بیمارستان بوعلی
۳۹ هادی اسدآباد
۴۰ محمودیان خیابان فرهنگ
۴۱ مرادی خیابان رکنی
۴۲ مریخی
۴۳ ملک زاده مجتمع سعیدیه
۴۴ نمدی انتهای استادان
۴۵ نوروزی بلوار غنی زادیان
۴۶ نیازی
۴۷ همدانی کوی حکیم
۴۸ همدانیان کوی استادان
۴۹ یدی
۵۰ کریمی
۵۱ مرکز خرید بهمنیان خیابان بوعلی
۵۲ سازمان سیما و منظر میدان پیشاهنگی به سمت پل رسالت
۵۳ یاری زاده پردیس
۵۴ نادری میدان بیمه
۵۵ اداره آب و فاضلاب روستایی بلوار کاشانی
۵۶ سالن زیبایی صحرا خیابان سعیدیه
error: LOTUS DESIGN