گروه معماری لوتوس شما را به بازدید از غرفه این شرکت در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، مورخه ۸ الی ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵، در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان دعوت می نماید.

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
برچسب ها:        
error: LOTUS DESIGN