نمای یک ساختمان خالق نمای شهری است. نمای شهری از مجموعه نماهای مشرف به فضای عمومی به دست می آید. این نماها از جهتی همگن و از جهتی ناهمگن هستند. می توانند همگن باشند چون با استفاده از زبانی مشترک روی بدنه شهر اجرا می شوند و اما از آنجا که هر کدام از این فضاها به کمک این زبان، مقاصد و نیازهای خود را بیان می کنند، ناهمگن هستند.
نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود لذا این مجموعه با در نظر گرفتن اصول فنی و با بهره گیری از مصالح نوین و تکنولوژی های روز دنیا در این زمینه فعالیت می نماید.

نظر به اهمیت این موضوع، گروه معماری لوتوس اقدام به برپایی سمینار تخصصی فناوری های نوین در طراحی نمای ساختمان در سال ۱۳۹۴ با حضور مسئولین شهر و برگزیدگان جامعه معماری استان همدان نمود.(شرح سمینار در بخش محصولات-ترمووود)

برخی سوابق اجرایی:

– مرکز خرید شهرآرا

– مجتمع مسکونی آقای پیرو

– مجتمع مسکونی آقای رحیمی

– مجتمع مسکونی آقای شبیری

– مجتمع مسکونی آقای گیتی پیمان

– ساختمان مسکونی آقای دکتر باقری

– حسینیه و بارگاه متبرکه امامزاده قاسم(ع)

– مجتمع مسکونی آقای معماری – مشهد

– ساختمان مسکونی آقای صمدزاده

– ساختمان مسکونی آقای لطفی

– مجتمع مسکونی آقای حسینی

– مجتمع مسکونی رویال

– مجتمع تجاری- مسکونی آقای ترابی

– مجتمع مسکونی آقای دکتر گلزار

– مجتمع مسکونی آقای موسوی

– مجتمع تجاری آقای حسینی

و ده ها پروژه مسکونی-اداری دیگر…

error: LOTUS DESIGN